زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

برند چطور ساخته می‌شود ؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم برند چطور ساخته می‌شود، این نکته حائز اهمیت است که برند شما در دستان چه کسانی قرار می‌گیرد تا به برندسازی و یا حتی بازسازی آن بپردازند. کانون تبلیغاتی نوآوران هومان مفتخر است با تیمی مجرب و آکادمیک، در کنار نام و هویت برند شما همگام شود. تیم هومان با آگاهی کامل و اشراف به روش‌های مختلف این حوزه، ابتدا نیازسنجی و تحقیق بازار در مورد رقبای شما انجام می‌دهند و در مراحل بعدی طراحی مسیر یا استراتژی مناسب را برای رسیدن شما به یک برند تجاری موفق ترسیم می‌نماید. ما در تمام طول این مسیر همراه شما خواهیم ماند.

اما این مراحل چگونه به سر انجام می‌رسد 

در گام اول استراتژی brand شما را تهیه و تدوین می‌نماییم. در این قدم سعی می‌گردد ویژگی‌های فعالیت شما را نسبت به سایر رقبا به طور دقیق شناسایی نماییم، در قدم دوم هویت یکپارچه‌ای برای برند مد نظر به وجود بیاوریم، در گام بعد سعی می‌شود که این هویت را در مجراهای معتبر به وسیله خدماتی که عرضه می‌کنیم معرفی گردد. مراحل و قدم‌های انتخاب نام تجاری ما به این موارد محدود نمی‌شود، سعی ما بر این است که برای برند شما خلق پیام و محتوا صورت گیرد، هویت بصری شما را طراحی و ایجاد می‌کنیم و همواره برای شما تحقیقات بازار انجام می‌دهیم تا استراتژی برند شما از کارایی باز نماند.